Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFInsula pe care am locuit cu Thomas Kleininger
2017-11-14
9
A murit în urmă cu câteva zile Tho­mas Kleininger. Era cu patru ani mai tâ­năr ca mine.

Parcă mai adineauri (în 1977) am început să traducem, găz­duiți într-un sat de lângă Ti­mi­șoa­ra, la clinica de psihiatrie din Gătaia, de niște generoși prieteni psihiatri, pri­mul volum de Heidegger din cul­tura română: Originea operei de artă. Aventura noastră era oricum ne­bu­nească și era firesc să înceapă acolo, „în mijocul nebunilor“, cum ne plă­cea să spunem. Cu vremea, s-a do­ve­dit că „nebunii“ erau mai aproape de cumințenia minții, în timp ce ade­vă­rații nebuni rămăseseră afară.

 

Aveam 30 și ceva de ani. („Adi­ne­a­uri.“ Totul în viața noastră s-a pe­tre­cut adineauri. Adevărul e că nu exis­tă, când ne uităm îndărăt, decât tim­pul recent.) Vreme de zece ani, aproa­pe zi de zi, ne-am întâlnit la mine aca­să, în Intrarea Lucaci, ca doi func­ționari conștiincioși: de la 10 di­m­i­nea­ța la 10 seara. Nu mai eram prieteni. Deveniserăm rude. Timp de zece ani, Thomas a făcut parte din familia mea. Am tradus împreună trei volume din Heidegger. Eram fericiți. Ne instalam pe o insulă numai a noastră, pe care nimeni altcineva nu putea pune pi­cio­rul. Se numea Insula Heidegger-în-limba-română. Pentru noi era o in­su­lă extrem de importantă. Nu semăna cu nicio insulă din lume. Deși se afla în apele teritoriale românești, pe ea nu flutura steagul cu secera și cio­ca­nul. Era ducatul nostru, rezervația noastră, era un teritoriu autonom. Ce se petrecea acolo? Cu ce se înde­let­ni­ceau unicii ei locuitori? Aș spune că se căzneau să aducă în țara lor o „pi­ramidă din Egipt“ (căci asta însemna Heidegger în istoria gândirii), pe care mai niciun român nu ajunsese s-o va­dă vreodată. Făceam un transplant cul­tural care lărgea hotarele limbii ro­mâne. A durat câțiva ani discuția cu autoritățile pentru ca „piramida Hei­degger“ să poată intra, în sfârșit, în țară... (În 1982 a apărut primul vo­lum.) Acum ea face parte firesc din pei­sajul cultural al României.

 

După ᾽90 am început să ne vedem din ce în ce mai rar. Insula noastră a fost colonizată (au venit pe ea „tinerii heideggeriologi“). Treptat, ea a de­ve­nit un arhipelag și atât Thomas, cât și eu ne-am găsit alte rosturi de viață. În fapt, ne-am despărțit. Ne ținuse la­olaltă vraja isprăvii noastre comune, lupta pe care o duseserăm împreună la granița dintre două limbi.

 

Plecarea lui Thomas, precum plecarea oricui face parte din edificiul afectiv al vieții noastre, mă împuținează. Și pentru că totul s-a petrecut adi­neauri, pentru că toți suntem timpul contras al trecerii noastre prin lume, prin plecarea lui Thomas am pierdut una dintre cele mai frumoase vârste ale vieții mele.

TAGS : Tho­mas Kleininger pi­ramida egipt gabriel liiceanu Heidegger timisoara gataia
Comentarii
?????? 2017-11-21
Parcă este despre "plus-valoare" ?
?????? 2017-11-21
Bre nea "Giovanii Becali" al filozofiei, preocupat cu "transferuri de idei filozofice" , 'mneata nu publici chiar toate comentariile adresate ? Când publicași 'mneata cartea aia despre care zici, la "Editura Politică", din care nu am citit decât vreo două pagini că m-am cam plictisit, " Și cine mai publica pe vremea aia la Editura Politică !"; și ați plătit și "drepturile de autor" urmașilor ?
Mircea Ordean 2017-11-19
Apropo de Liiceanu și Kleininger (bașca alții), observ că-s minți tare fine, dar în paralel nu se obosesc a sesiza un lucru.
Și anume că al lor Grup pentru Dialog Social nu a făcut în viața lui ce scrie în titulatura-i.

Mai exact, știu că nu a făcut ce spuneam..., dar enteresul li-i mai mare să tacă, despre acea fățișă inadvertență...
Mircea Ordean 2017-11-19
Relația dlui Liiceanu cu publicul (mai exact partea aceluia convinsă deja de valoarea sa) îmi duce mintea la o eminesciană:
„Lăudîndu-te pe tine, lustruindu-se pe el”.

La o adică, așa ceva se află la baza vieții sociale (aceea croită pe grupuri, căci nu merge a debita cele de mai sus vreunora neconvinși deja, ori - Doamne-feri! - adversari ai noștri) ...
qasman 2017-11-16
« :metoda falsificării nu presupune inferenţe inductive, ci numai transformăriIe tautologice neproblematice ale logicii deductive. » K. Popper
?????? 2017-11-15
Ați remarcat și că nu toate comentariile care vă sunt transmise ajung și să fie publicate ?
Aveți și "politici de cenzură" ?
Considerați că Helvigii, Cicârlanii, Bizdazii, ar trebui sancționați dacă nu asigură transmiterea corectă a informațiilor ?
?????? 2017-11-15
Zic unii că ăia mai buni "sunt luați mai repede" ; 'mneata ce opinie ai ?
MIHAI 2 2017-11-14
Minunata marturisire. La Gataia deci.
BASCA 2017-11-14
Ferice de voi cei care stiti sa iubiti si dincolo de cuvinte.
Total 9 comments.
Recomandari
14291
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22