Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFLapidări provinciale
2017-05-16
14
Disputa în jurul „familiei tradiționale“ ilustrează ca­zul particular al unui răz­boi cultural purtat în tot spațiul occidental. Acest conflict ideologic, religios, etic, social și politic tră­dează neașezarea exis­ten­țială a lumii libere care, mai ales după prăbușirea comunismului (și ieșirea din relativul confort al lumii bipolare), adu­nă, din Est și Vest, toate aluviunile unui secol de nihilism și a două alte se­co­le de progresism pozitivist, materialist și anticlerical.

 Chimia conflictului nu se re­du­ce la maniheismul comod al bătăliei din­tre presupușii „conservatori“ și au­to­pro­cla­mații „progresiști“. În meniu intră și o fun­dătură spirituală, pe care isteria unor acuzații sumare și ciocnirea unor re­duc­țio­nisme nu face decât să o adân­cească. Orice observator al scenei idea­ti­ce de azi în­țelege că mizele aparente as­cund o tur­bulență mai profundă sau, da­că vreți, o colecție de crize hrănite din pro­pria lor nesoluționare. Din păcate, eli­tele inte­lec­tuale românești participă la această mare dezbatare într-o cheie re­sentimentară, mimetică și provincială. Agen­da con­flic­tu­lui e recentă, importată și prost asimilată sau, mai exact, redusă, caricatural, la niș­te tușe groase, de Grand Guignol doc­tri­nar. Cinstit vorbind, ai me­reu sentimentul că participi (sau doar asiști) la o dez­ba­tere artificială, nere­le­van­tă pentru so­cie­tatea reală, în expresiile sale caracteristic majoritare. Și cum elita noastră e ra­re­fia­tă de antielitism, de proas­ta gestiune a de­mocratizărilor și de tri­umful omului nou de fabricație co­mu­nistă, observația de mai sus capătă ca­ratele melancolice ale unei autoconsolări insulare.

 

Bun, despre ce e vorba, formal? Despre do­uă „tabere“ surprinse în ghipsul pro­priilor caricaturi. Pe de o parte, un tineret urban adunat într-o rețea civică mili­tan­tă, care vrea cucerirea spațiului public, în numele unui ethos postmodern, anti­creș­tin și emancipator. Această rețea, slab structurată partinic, dar presantă și dor­nică să preia puterea politică, se auto­de­semnează ca instanță reprezentativă a „nou­lui“, „progresului“ și alinierii la „lu­mea civilizată“. Pe de altă parte, o masă difuză de „majoritari“ presupus re­tro­grazi, care stopează prin „ob­scu­ran­tis­mul“ lor (cu precădere ortodox) evoluția pre­supus ineluctabilă de la o tradiție con­damnată la un viitor idealizat pe bază li­bertariană. Tema beligeranței este fa­mi­lia, ca instituție heterosexuală, corp in­ter­me­diar (între individ și statul-providență) și loc simbolic al procreației responsabile față de neam, țară și umanitate.

 

Ce spun unii și alții? Pe linia dog­ma­tis­mu­lui neomarxist (marcusian) al co­rec­ti­tu­di­nii politice, primii afirmă că identitatea se­­xuală e un construct socio-cultural, o de­­prindere autorepresivă și că ho­mo­se­xua­litatea e, prin ur­ma­re, un joc de societate li­be­ră. Pe linia unui tra­di­țio­­nalism ortodox (și nu doar), în re­zonanță cu na­țional-co­mu­nismul ex­cep­ți­o­na­list, ceilalți afirmă că fa­mi­lia e formată dintr-un cu­plu he­terosexual ca­re con­­cepe co­pii, îi educă și res­pon­sa­bilizează so­ci­al, având prin urmare și drep­tul de a le tran­smite po­se­siunile terestre: bunuri ma­teriale și in­tan­gibile, legate de istorie, dra­gostea față de gintă și relația „normală“ cu Dum­nezeu, mijlocită prin Biserica drept­măritoare.

 

Din păcate, ambele tabere operează cu niș­te clișee infamante, refuzând dialogul se­nin și documentat. Prima, cea „pro­gre­sistă“, e aparent mai adaptată la teh­nologia re­cen­tă de persuasiune și mar­ke­ting, dar și mai gălăgioasă, prin efectul re­toric al vic­ti­mizării. Cealaltă e sigur mai numeroasă și mai laxă, deși cuprinde la rândul ei nu­clee de intransigență pe alo­curi fanatică. E clar că ultima va învinge la preconizatul re­­ferendum. Și te întrebi dacă tabăra ad­versă nu-și dorește acest lucru, pentru a-și menține fondul de co­merț mediatic!

 

În ce mă privește, adopt linia unui con­ser­va­torism nuanțat: toate drepturile ci­vile pentru toți, nimeni (începând cu sta­tul) nu are dreptul să reglementeze inti­mi­ta­tea in­divizilor: homofobia e un ana­cro­nism în or­dine legislativă, chiar dacă ho­mo­se­xua­li­tatea rămâne, pentru orice creș­tin ci­ti­tor al Bibliei și respectuos cu ma­gisteriul moral al Bisericii sale, un pă­cat. Deci: da, pentru pactul civil, cu drep­turi suc­ce­so­ra­le și protecție socială ne­discriminatorie. Nu, în ceea ce privește adopția copiilor de către cuplurile gay. Oricum, așa cum amintea recent, la Bu­cu­rești, Jean-Claude Juncker, UE va re­pre­zenta în 2100 (când pe pământ vor trăi 10 miliarde de oa­meni) circa 5% din populația globală: de­clinul nostru de­mo­grafic, punctat cu fal­se fervori și dez­ba­teri de sterilă subtilitate bi­zantină, pare inexorabil. //

TAGS : familie traditionala conflict religie conservatori progresisti sexuala cupluri gay copii
Comentarii
Dan Poenaru 2017-05-30
“da, pentru pactul civil, cu drep¬turi suc¬ce¬so¬ra¬le și protecție socială ne¬discriminatorie. Nu, în ceea ce privește adopția copiilor de către cuplurile gay. “ ( Teodor Baconsky)


Așadar, domnul Baconsky spune “da” unui pact civil dând să se-nțeleagă că domnia sa sprijină “ protectia socială nediscriminatorie” . Se opune ȋnsă - gest evident discriminatoriu - căsătoriilor persoanelor LGBT și adopțiilor de copii de către aceste persoane, fără să dea o explicație argumentată poziției sale.
Pledoaria “ lămuritoare” a domnului Baconsky de a se poziționa față de problema persoanelor LGBT ȋntr-o zonă mediană , “echilibrată” , ferită de eventuale “bombardamente” din partea unora sau altora, nu este altceva decât practicarea politicii oportuniste de tipul “ cu fundul ȋn două luntre” , politică ce ia asigurat prosperitatea și ascensiunea ȋn “carieră”.
Liviu din Timisoara 2017-05-21
1. Ar trebui sa ma simt lezat ca-mi pui ghioaga in mana. Dar nu o voi face, pentru simplul motiv ca nu folositi argumente care pot fi luate in serios.
2. Procentul de 3-4 % este valabil in conditiile actuale. Nu la fel vor putea sta lucrurile peste 20 de ani . Nu detaliez, ci doar va propun un mic test de imaginatie referitoare la cei 2, 3 copii care ar putea fi infiati si formati intr-o familie homosexuala ...care ii pot vedea pe " mama " si pe " tata " ....sarutandu-se. Iar chestia asta nu tine chiar asa de mult de ...ghioaga.
3. Faceti bine si nu comparati drepturile legate de culoarea pielii ...cu acelea legate de evolutia lucrurilor in cazul homosexualitatii legiferate. Aici nu vorbim de dreptul la comportamentul sexual, ci la ceea ce decurge din asta: familia. Suna a smecherie ! Si nu ne arde de asa ceva ...Homosexualul n-are decat sa munceasca alaturi de mine, sa se cultive, sa faca amor cu cine doreste el, sa-si lase bunurile cui doreste el ... cu exceptia promovarii homosexualitatii in mentalul lipsit de discernamant al unei fetite sau al unui baietel. Imaginati-va, spre exemplu, ca un copilas infiat de o familie homosexuala, ajungand la varsta maturitatii, va simti repulsie fata de homosexualitate. Imi spuneti cine va fi raspunzator de consecinte?
4. Chiar nu vedeti o legatura intre promovarea homosexualitatii si declinul demografic ? Stati putin, nu pe romaneste comunicam ?
toma necredinciosu' 2017-05-22
Citeam zilele trecute ca, o data la sase ore un copil din Romania este abandonat. Se pune problema, cine abandoneaza acesti copii. Dat fiind ca, majoritatea romanilor sint crestini, si adoptia de catre cupluri homosexuale este nepremisa, rezulta fara echivoc ca, dreptcredinciosi ortodocsi isi abandoneaza odraslele. Asa pur si simplu, in strada. Dupa cum se vede, mult laudata familie traditionala o data la sase ore comite o monstruozitate. S-ar zice ca, pina una alta familia traditionala este un risc major pentru copii.


Ce soarta pot avea copiii abandonati? Ei vor ramane in marea lor majoritate in grija statului, in orfelinate. Asta sa fie normalitatea pe care dumneavoastra o doriti fosilizata pina la capatul vremurilor? Pentru ca asa spune Jahwe? Intrebati copii de la Cighid, ce ar fi preferat ei. Cruzimea, nepasarea, prostia preacuvioaselor ingrijitoriloare si ingrijitori sau adoptia de catre un cuplu homosexual.

Eu zic ca are dreptate Codul Civil. Acolo indatoririle parintilor nu sint legate de sexul acestora ci de inteligenta, bunatatea sufleteasca si de simtul responsabilitatii. Atit. Restul sint timpenii.

Liviu 2017-05-19
1. Uite ca ati ajuns in impas: un intelectual poate demonstra si argumenta orice in domeniul umanist.
2. Cuvintul magic "umanism" - ei bine, nu face doua parale: avem nevoie de o instanta superioara, care sa hotarasca pentru noi ce e bine si ce e rau.
3. Am ajuns la Biblie: aici gasim raspunsurile la intrebarile la care noi, oamenii, nu gasim raspuns deoarece fiecare tabara aduce argumente care-ti rup inima.
4. Homosexualitatea e un pacat si inca unul urit de tot.
5. Dupa cum bine spunea unul dintre comentatori, grabiti-va cu argumentele, pina nu pun mina musulmanii pe Europa si pe urma or sa decida ei daca a fi homosexual e bine sau rau !
toma necredinciosu' 2017-05-22
Domnule Liviu,

sa retinem. Umanismul nu face doua parale. Numai "al de sus" le stie pe toate. Deci, noi facem bine sa renuntam la toate facultatile critice si la toate intuitiile morale. Sa urmam precum niste robotei algoritmul divin. Atita tot!

Mortal. Mortal in cel mai vast sens al cuvintului. Exact asa se justifica baietii din IS care taie capete si arunca homosexuali de pe cladirile inalte din al Raaqa.

Iar lui Liviu ii este frica de mususlmani. Domnule LIviu, dumneavoastra ati face bine sa-i intimpinati pe Al Baghdati si ai lui cu flori la Arcul de Triumf. Ginditi ca ei, deci sinteti ca ei. Ce informatii detineti ,la care eu nu am acces, pentru a determina daca credeti intr-un dumnezeu bun si iubitor de oameni sau intr-un diavol.

Poate mai cugetati asupra problemei. Impotriva convingerilor dumneavoastra, sa stiti ca gindirea nu e interzisa, dar e drept etimologic vorbind, vine din maghiara. Poate ca de aia aveti rezerve.

“With or without religion, good people can behave well and bad people can do evil; but for good people to do evil - that takes religion.”
― Steven Weinberg

toma necredinciosu' 2017-05-18
Draga Liviu de la Timisoara,

Cer scuze pentru ca v-am tulburat asa de tare, dar eu asvrea sa dezbat. Dezbaterea e pe argumente. Pentru ca mie nu-mi place, pentru mie imi provoaca sila si de aia sa fie cum vreau eu nu se califica ca argument.

Argument e cind imi motivezi de ce ti-e sila. De unde ti se trage ancestrala-ti sila. Ti-ar fi fost sila si daca traiai in Grecia antica si mai toti prieteni aveau cite un june pe linga casa lor?

Sau ,de ce sa legifereze statul legi descriminatorii impotriva unor concetateni. Ai si alte argumente inafara celui ca tie ti se pare impotriva naturii asa cum o definesti matale?

Altfel, toti timisorenii ne dorim ca Poli sa cistige campionatul, dar constanteniiau avut argumente mai convingatoare. Eu zic sa-i felicitam, Liviuta de la Cimisoara vrea ca statul sa legifereze impotriva Constantei.

Inca odata, cer dezbatere.
toma necredinciosu' 2017-05-19
Domnule Liviu din T.

1. nu exista tari pline de homosexuali. Ei au fost si sint peste tot o minoritate. In functie de studiul ce-l citesti undeva intre 3-4%.

2. homosexualii demonstreaza pentru propriile drepturi. Respectare drepturilor acestei minoritati nu lezeaza interesele si drepturilor majoritatii. Dumneavoastra iesind la demontratii impotriva drepturilor acestei minoritati nu cistigati nimic. Reusiti doar sa asupriti o parte a propriilor dumneavoastra concetateni. Pentru a va justifica pornirile acestea trebuiesa aduceti argumente majore. Pentru a va ajuta, va sfatuiesc sa recurgeti la argumentatia folosita in SUA sau Africa de Sud in favoarea segregarii raselor.

3. sa trecem la sila. Nu-mi rezulta ca comunitatea gay ar forta mojoritatea sa practice o sexualitate ei dezagreabila. Aveti perfecta dreptate sa nu serviti mincaruri stricate. Deci, argumentul nu tine.

4. cele doua sexe. Si aici lucrurile sint mai complicate. Si in cazul asta "" creatorul" si-a cam facut de cap. Tipul e capricios sau incompetent. Din cind in cind doctorii nu sint in stare sa determine sexul unui nou nascut. Sa aveti dumneavoastr oare dreptul, din sila personala, sa-i scoateti pe acesti oameni din creatia lui Jahwe mi se pare foarte indraznet.

5. divagatia pe tema musulmanilor nu o prea inteleg in contextul dat. probabil este grija des invocata pentru cresterea demografica. Aici pot sa va linistesc. Cu tot cu LGBT-isti omenirea a ajuns de la Adam si Eva la 7,5 miliarde se oameni.
Scadera demografica e cauzata de heterosexualii care aleg din motive bine intelese de sociologie sa nu faca copii.

Domnule Liviu, mai incercati. Pina acum ati prezentat doar prejudecati. Dezbaterile sint cu argumente. Argumentul seamana cu floreta. prejudecata e mai degraba o ghioaga.

Cred ca nu mai e cazul sa continuam. Eu nu stapinesc ghioaga. Cer scuze.
Liviu din Timisoara 2017-05-18
Da, mi-ar fi fost sila sa fi trait intr-o tara plina de homosexuali. Si pentru sila nu-ti trebuie argumente asa cum n-ai nevoie de ele cand ti se serveste o mancare alterata. Nu intentionez si nu cer sa li se dea in cap. Dar daca ei fac marsuri pro-homosexualitate, in virtutea dreptului la opinie, eu voi participa la marsuri anti-homosexualitate ca legiferare a drepturilor familiei si definirii acesteia , tot in virtutea dreptului la opinie. Daca homsexualitatea ar fi fost ceva natural, n-ar fi existat cele doua sexe. In rest, bla-bla si iar bla...legi , conventii. silogisme. Iar in ceea ce priveste puncte de vedere ale UE , vis a vis de drepturi si libertati, dau ca 100 % ca in 35-45 de ani, pe drumul asta, va disparea ca entitate, lasandu-ne ca mostenire o multitudine de moschei; pe principiul fiecare pasare pre limba ei piere. Datele demografice, colega, sunt argumentul pe care il ceri.Inexorabil si irefutabil. Se va ajunge treptat intr-un punct fara intoarcere, pentru civilizatia occidentala. In 10-15 ani iti vei aduce bine de tot aminte de discutia asta. Uita-te ce se petrece in Roma , in Paris , in Marsilia ; priveste cu atentie la marea de barbati musulmani si multiplica aia cu 5, peste 15 ani ...si cu 25, peste alti 10 ani. Dupa care, ne putem socoti disparuti din Europa.Atunci sa discuti matale despre ...drepturile homosexualilor , familia homosexuala. Apropo, fara sa am o informatie personal verificata ... aud ca prin Afganistan si-o cam dadeau la dos cetatenii de sex masculin. ( Evitat termenul " barbat "..sa nu lezez drepturile homosexualilor ) . Cat despre fotbalul din Constanta ...este printre putinele manifestari corecte, gen cauza-efect ...sunt anii de munca ai lui Hagi, cu niste copii. Apropo, principiul meu de baza asta este : cauza-efect. Foloseste-l ca sa-mi demonstrezi consecintele homosexualitatii, ca manifestare evolutiva normala.
toma necredinciosu' 2017-05-17"............ da, pentru pactul civil, cu drep­turi suc­ce­so­ra­le și protecție socială ne­discriminatorie. Nu, în ceea ce privește adopția copiilor de către cuplurile gay. Oricum, așa cum amintea recent, la Bu­cu­rești, Jean-Claude Juncker, UE va re­pre­zenta în 2100 (când pe pământ vor trăi 10 miliarde de oa­meni) circa 5% din populația globală: de­clinul nostru de­mo­grafic, punctat cu fal­se fervori și dez­ba­teri de sterilă subtilitate bi­zantină, pare inexorabil. //"


Domnul Baconschi vrea sa ne arate ca, el este un intelectual luminat, care nu se injoseste a nega drepturile civile ale homosexualilor. El este pentru drepturile civile ale acestora. Dar pe de alta parte, in cea mai buna traditie a pariului lui Pascal, el tine o mica pietricica in pumnul sau inclestat. E chestia cu adoptia. Si aici, finul nostru intelectual face totusi o plecaciune in fata dumnezeului homofob. Cumva totusi pentru el homosexualii nu-s ok. El vrea nu vrea sa dea copii pe mina lor. In felul acesta il prindem cu piatra in mina pe cel care se jura sus si tare ca, lui nu-i plac lapidarile. Ce se poate mai provincial.

Eu propun sa scoaten capul de sub pulpanele preotesti, sa trage aer proaspat in plamini, sa ne dezmeticim dindu-ne doua palme peste obraji. Cum ar spune Patapievici, sa ne intoarcem la argument.

Ca un prim exarcitiu, l-as ruga pe domnul Baconschi sa ne explice care dintre indatoririle parintilor, asa cum sint ele stipulate in noul Cod Civil, nu pot fi indeplinite de homosexuali.


Articolul 487 – Conţinutul autorităţii părinteşti
Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia.
Articolul 488 – Indatoririle specifice:
(1) Părinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială în mod armonios.
(2) În acest scop, părinţii sunt obligaţi:
a) să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea;
b) să prezinte şi să permită informarea şi lămurirea copilului despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia;
c) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului;
d) să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului.

Art. 47
(1) Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.
(2) Părinții copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educației care urmează să fie dată copiilor lor și au obligația să înscrie copilul la școala și să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor școlare.Daca-i dezabatere, dezbatere sa fie.
toma necredinciosu' 2017-05-18
Exemplificati!
Liviu din Timisoara 2017-05-18
" Social ". Homosexualitatea promovata de la varsta a lipsei de discernamant va duce la dezechilibre sociale. Ti le exemplific daca vrei. Asta daca vrei dezbatere.
toma necredinciosu' 2017-05-16
Dezabterea despre care ne vorbeste domnul Baconschi e sublima, dar lipseste cu desavirsire. Pardon, sint unele exceptii onorabile. Ma refer la luarile de pozitie ale unui Andrei Cornea si eventual Nicolae Manolescu. In rest, silenzio stampa. Patapievici face turnee cu dovezile existei lui dumnezeu, Plesu a scris despre ingeri, Liiceanu nu se demite, Papahagi ne explica( intru-un interviu "Intre scriptura si ziar "la min 29.25) cit de periculos este statul, care el ar fi chipurile, cel ce se vira sub plapumele romanilor pentru a controla comportamentele sexuale. Dezbaterea nu e provinciala si nici caricaturala ci ori inexistenta, ori neonesta.

Homosexualii sint prigoniti de vrea 2500-3000 de ani pentru ca niste pastori de capre anonimi, undeva prin orientul mijlociu, si-au imaginat un demiurg homofob. Acest strigoi bintuie si astazi imaginarul colectiv. El este chiar venerat. Lui ii sint inchinate catedrale, pentru el se aduna impozite. Sacerdatii sai sint preafericiti sfinti parint. El mai are miliarde de discipoli, care in numele sau taie si spinzura, la propriu, pe cei cu predilectie pentru comportamente sexuale cu persoane de acelasi sex.

Vechiul Testament, incredibil dar adevarat, este text sacru. Aici sta toata justificarea homofobiei. Adica, intr-un text care prevede condamnarea la moarte pentru vrajitorie, pentru cei care nu cred in Jahwe, pentru nerespectarea sabatului, pentru sex inainte de noaprte nuntii, pentru copii neascultarori. Acelasi text ne mai spune ca soarele se inverte in jurul pamintului , ca serpii au darul vorbirii si ca omenirea se trage de la Adam si Eva a caror fii Cain si Seth au plecat in lume si s-au inmultit. Cu cine ca, femei nu erau? Deci tot textul e o bazaconie. Cei care ucid vrajitoare merita sa fie tratati psihiatric sau inchisi, cei care isi ucid fiicele idem samd.

Se vede ca tot ce le-a mai ramas fanilor lui Jahwe este indirjirea impotriva homosexualilor. Dece? Ce-i cu celelalte imperative. De la cine dezlegarea de a citi "textele sacre" pe sarite? Dragi "pro familisti" fiti consecventi. Ori respectati toata scriptura, ori o lasati moarta. Pe sarite nu merge.

Mai e ceva. IIsus n-a suflat o vorba despre homosexuali. Pavel da, dar el ne dadea si indicatii desppre cum sa ne tinem sclavi.

Domnule Baconschi, va rog deschideti dumneavoastra dezbatrea. Explicati dumneavoastra gloatelor ortodoxiste dece e bine ca homosexualii sa nu fie discriminati pentru inclinatile lor sexuale. Am insa mari dubii. Nu cred ca cineva care vorbeste despre roadele iluminismului ca despre "aluviuni" sa fie moderatorul impartial al dezabterii.

Aveti tot respectul meu pentru ca sinteti pentru drepturile civile ale celor condamnati la moarte de catre Dumnezeu. Dar, de ce sinteti impotriva adoptilor?

Va astept cu explicatii.


Liviu din Timisoara 2017-05-17
Deci problema homosexualitatii are vreo 3000 de ani ; nerezolvata. Adicatelea tine-te nene de scula cu iubitul tau ...fa ce vrei cu el, dar nu-mi pretinde mie sa te accept daca n-am chef de asa ceva. Si daca vrei copii, in atare conditii, sa ti-i faci. Norocul lesbienelor , ghinionul lesbionilor. Si aici, nene draga, n-are nimic de-a face Biserica, Dumnezeu, sclavii ...etc. Pur si simplu mie si multor altora ni se pare o chestie impotriva firescului. Lasam vraja cu textele biblice ...cu logica, cu istoria. Vrei sa-ti spun ca mi-e sila ? Poftim ...mi-e sila sa dau mana cu tine. Si pentru asta n-am stat de vorba cu Dumnezeu; si daca as fi unicul intr-o comunitate de homosexuali ... as simti la fel. Te asigur ca, in conditiile unor manifestari sexuale NORMALE, nu-s deloc un moralist pudibond. Din contra - nu inteleg de ce exista droguri ...daca exista FEMEIA...in mia ei de ipostaze.
Liviu din Timisoara 2017-05-16
Articolul domniei voastre subliniaza, inca odata, abisul dintre o parte a elitei noastre intelectuale si marea masa a populatiei. Nu-i de mirare ca ati esuat in politica. Retineti: niciodata sa nu pretindesti a deveni lideri, ci consilieri ai liderilor. Da nici astia nu va prea inteleg limbajul pretios, deloc eclatant. Doar la finalul articolului pricepe omul ce ati intentionat sa transmiteti. Si, nu uitati, chestia asta va deranja intotdeauna. Tineti cont ca nu scrieti un studiu adresat specialistilor in sociologie ci ...omului de rand. Mai bine asigurati-va ca stie bine ce s-a petrecut pe 1 Decembrie 1918 ...ca unirea Banatului s-a savarsit 8 luni mai tarziu, pe 2 August 1919 ...ca sa stie in ce tara traieste. Si da, propaganda homosexuala va accentua declinul demografic. Maine poimaine, " familia " homosexuala va fi nevoita sa infieze copii musulmani.
Total 14 comments.
Recomandari
8696
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22