Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFGhimpele sorosist în coasta putinistă
2017-04-11
7
Valorile democratice promovate de fundațiile și universitățile finanțate de George Soros sunt un ghimpe în coasta regimului de la Kremlin, a susținătorilor săi declarați, dar și a admiratorilor săi mai timizi care, dependenți de banii europeni, nu au curajul încă să-și asume public admirația.

 

Decizia regimului Orbán de a închide Uni­versitatea Central Europeană de la Bu­da­pesta, înființată și finanțată de George So­ros, devine și mai gravă, pusă în context. Pentru că ceea ce se pe­tre­ce la Budapesta are ca fals argument pericole la adre­sa securității naționale. Şi pare că face parte dintr-o conjurație anti-Soros. De fapt, împotriva valorilor democratice promovate de fundațiile și universitățile finanțate de către acesta.

 

Înăsprirea legislației în­vă­ţământului superior, care va atrage după sine închiderea Universității Central Eu­ropene, vine după ce Viktor Orbán a cri­ticat dur, nu o dată în ultimii ani, ONG-urile societății civile finanțate de Soros, pe motiv că reprezintă interese străine și se amestecă în treburile interne ale Un­ga­riei. Spre sfârșitul anului trecut, premierul ungar declara chiar că orice organizație a societății civile care primește finanțare de la George Soros ar trebui „alungată“ de pe teritoriul ungar.

 

Ofensiva împotriva ONG-urilor finanțate de George Soros nu se duce doar în Un­ga­ria. S-a ascuțit după decembrie 2015, când regimul de la Kremlin a dat un sem­nal beligerant clar, interzicând ONG-urile Fundaţiei Soros, invocând ca fals ar­gu­ment, așa cum face, acum, Viktor Orbán, securitatea națională. Potrivit unei analize recente a NY Times, aceste ONG-uri au ajuns nu doar ținte ale discursului po­pu­list al politicienilor în mai multe țări ale fostului bloc sovietic (adică, exact acele state care, după căderea comunismului, au beneficiat de serviciile acestora, de ex­pertiza oa­me­nilor pregătiți pe banii lor, și pe care Rusia și le-ar dori, din nou, în sfe­ra sa de influență) – Macedonia, Polonia, Ser­bia, Bulgaria, Slovacia, Un­garia și Ro­mâ­nia –, dar, în unele țări, fac și obiectul unor inițiative legislative ce le vor scoase în afara le­gii.

 

România a intrat și ea în acest „select“ club an­ti­so­rosist, prin retorica unor po­liticieni ai puterii. Și, du­pă ultimele in­di­cii, se în­cearcă și la noi trecerea de la discurs la fap­te. Zilele acestea, Guvernul Grindeanu, prin Ministerul Consultării Pu­blice, anun­ță „preconsultări“ cu or­ga­nizațiile gu­ver­namentale pentru a analiza cadrul legis­la­tiv al asociațiilor și funda­ții­lor și a iden­tifica eventuale disfunc­țio­na­lități. Con­sul­tări în orb, pentru că nu se precizează te­mele de discuție, propunerile de mo­di­fi­ca­re a legii, nici argumentele.

 

Inițiativa aceasta vine la câteva zile după ce deputatul PSD Liviu Pleșoianu a depus la Senat un proiect de lege pentru mo­di­ficarea OG 26/2000, cu scopul declarat de transparentizare a finanțărilor obținute de ONG-uri și de clarificare a recunoașterii utilității lor publice. De fapt, legea vizează ONG-uri ce au criticat puterea. Pe cele ca­re fac şi au făcut, în ultimii doi ani, opo­ziție unui partid politic sau unui candidat pentru o funcție publică. Adică acele ONG-uri care au criticat derapajele puterii şi au atras atenția asupra legilor cu de­di­cație, menite a proteja averi ilegale, asu­pra călcării în picioare a justiției și statului de drept sau care au apărat aceste valori, in­clusiv participând la protestele îm­po­triva celebrei deja OUG 13.

 

Pe aceeași linie s-a situat și președintele PSD, Liviu Dragnea, care, în ianuarie, cu puțin timp înainte ca guvernul să acțio­ne­ze „noaptea, ca hoții“, afirma că trebuie făcute verificări financiare ale ONG-urilor. Ținta, însă, tot structurile „sorosiste“: „Aceas­tă persoană [George Soros – n.r.], bazele și structurile pe care le-a înființat (...) au finanțat răul în România“. Și tot Soros e bănuit că stă în spatele atacurilor care l-au vizat, fapt pentru care d-l Drag­nea ameninţă: „l-am tot atacat și o să-l atac până când țara asta va reuși să sca­pe de toată influența acestui om ne­fast“.

 

În context, ar trebui amintită și o de­cla­rație recentă a lui Bogdan Diaconu, fon­datorul și liderul ultranaționalistului PRU: „La vârful statului sunt oameni finanțați de Soros, care «infestează» instituțiile statului“. De ce trebuie amintită? Pentru că d-l Diaconu a fost parlamentar PSD, în legislatura trecută, postură din care, până în decembrie 2014 - adică, perioada în care puterea de la București dăduse semne că ar dori schimbarea liniei strategice pe care era poziționată România -, a fost un fer­vent colaborator al Vocii Rusiei, postul guvernamental rus. Și pentru că PRU, potrivit afirmațiilor lui Victor Ponta care aplaudă și el inițiativa lui Viktor Orbán, anunțând că va depune un proiect similar în parlament, „a început să spună tot ce gân­dim noi [PSD – n.r. ], dar nu avem curaj să spunem“.

 

De ce aceste structuri înfiinţate după 1989 şi finanțate de George Soros sunt ca un ghimpe în coastele regimului de la Krem­lin, ale susținătorilor săi declarați, dar și ale admiratorilor săi mai timizi care, de­pendenți de banii europeni, nu au curajul încă să-și asume public admirația? Pentru că, în spațiul fostului bloc comunist, au fost un reper pentru promovarea valorilor democratice, pentru guvernare trans­pa­ren­tă, pentru libertate de exprimare. Va­lori care nu sunt pe placul unui regim ce și-ar dori popoare controlabile şi, din nou, hegemonia în zonă. Nici al partidelor mult prea legate, prin oameni și interese, de vremuri în care democrația era doar cu­vânt în dicționar. 

TAGS : George So­ros ONG universitatea central europeana budapesta viktor orban Grindeanu ponta dragnea PSD Pleșoianu ONG
Recomandari
Comentarii
Amerlocu 2017-04-12
Lucru' dreaqu' soroșiștii ăștia...

Chestia e ceva mai încurcată decât pare. Pentru țările ieșite din bezna totalitarismului în anii '90 fundația lui Soros pentru o societate deschisă a avut un rol pozitiv, greu de negat. De altfel premireul ungur Orban a beneficiat de paralele lui Soros prin tinerețele lui.

Problema e că în societățile dezvoltate banii lui Soros finanțează campanii distructive: cenzura politic-corectă, susținerea imigrației ilegale & a criminalitătții în general, discriminarea albilor, sinucidere asistată, avort până în luna a 9-a, prigoană furibundă împotriva creștinismului și a familiei tradiționale. E destul de greu pentru un om normal să-i găsească orice fel de cricumstanțe atenuante lui Soros în lumea civilizată. Oare autoarea, așa la porțile Orientului unde e ea, se simte mândră să fie asociată cu cenzura, fărădelegea, rasismul, refuzul dreptului la viață, pruncucidul, discriminarea și intoleranța promovate în mod agresiv și consecvent de moșneagul smintit și învechit în rele pe care-l apără cu atâta abnegație?! Păi vezi?!

Pe măsură ce-și pierde mințile Soros devine tot mai distructiv chiar și pentru societățile prmitive unde odinioară avea un rol prepoderent pozitiv. Promoveză și acolo tot mai agresiv exact aceleași monstruozități pe care pe care le susține în Vest. Cred că după ce se trage linia, balanța e binișor negativă. În sensul ăsta Orban are dreptate: Trebuie să lupți pe față și fără milă împotriva răului ansolut, a celor ce vor să-ți distrugă civilizația din interior. Faptul că Soros se „bucură” de antipatia Kremlinului nu-l transformă automat întrun băiat bun. Și Hitler sau Mao au beneficiat de antipatia cârmutorilor kremlinezi. Asta nu-i transforma în nici un caz în băieți buni.

Faptul că banii lui Soros au finanțat cândva (și într-o oarecare măsură o mai fac și azi) lucurui bune în estul postcomunist al Europei nu înseamnă că Soros e absolvit automat de orice păcate pentru totdeauna. Și Hitler a făcut autostrăzi. a lichidat sărăcia și șomajul endemice ce măcinau ființa națiunii germane. Însă astea nu-l absolvă de responsailitatea pentru milioanele de victime și suferințele inimagiabile provocae de războailele sale.
Amerlocu 2017-04-17
@ronea

Și totuși există campanii distructive. Dora două exemple:

Soros subvenționează campanii pentru avort până în luna a 9-a. Adică omucidere. Firește că oricine are dreptul să lupte pentru dreptul la asasinat al minorilor fără apărare, numai că în același timp statul are dreptul și obligația de a-și proteja cetățenii (indiferent de vârsta lor) de ucigași.

Exact aeeași chestie și cu imigrația ilegală: Oricine are dreptul de a promova forțarea ilegală a unei frontiere. Numai că statul are obligația de a-și proteja frontierele împotriva infractorilor și a complicilor acestora. Deci e obligat să ia măsurile legale aferente.

E deci firesc ca statul să refuze (e de fapt obligat moral să o facă) autorizațiile de funcționare ale unor instituții private ce susțin uciderea copiilor și intrarea ilegală în țară a infractorilor. Nu-i așa? În acest sens Orban procedează corect. Nu e vorba de ce-ți convne sau nu, ci e vorba de rolul statului în apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi.

Zgubiliticul de Orban dovedește astfel că își înțelege mult mai bine meseria ca alți politicieni europeni ce au instigat pe față la încălcarea legii și la favorizarea infractorului. Să ne gândim de exemplu la cancelăreasa germană Merkel ce a invitat sute de mii de infractori din Orient, ce-și permiteau să plătească traficanții de carne vie (ăia fără bani au rămas în taberele lor din Turcia), să treacă ilegal mai multe frontiere ale aliaților Germaniei în pofida opoziției acestora. Începi să te întrebi dacă nu cumva fosta activistă a tineretului comunist est-german n-o fi avut și ea comisionul ei din miliardele pe care le-au făcut traficanții turci de carne vie doar în 2015 în urma invitațiilor ei..

P.S. Pentru cultura ta generală, Hitler a făcut începând din 1923 campanii antisemite și a făcut de asemenea campanii publice pentru război și pentru încălcarea unui tratat semnat de țara în care trăia ca imigrant - la vremea respectivă Hitler neavâd încă cetățenia germană și nici un statul legal clar. Pșaportul său austriac fiind de mult expirat. A publicat cartea sa „Mein Kampf” + numeroase articole și discursuri virulente ce susțineau războiul pentru „Lebensraum” (spațiu vital) și pentru nimicirea sau alungarea evreilor din spațiul german. Dacă autoritățile germane ar fi avut suficient sânge în instalație să-l deporteze pe imigrantul ilegal obraznic și isteric ar fi salvat lumea de la zeci de milioane de morți și suferințe inimaginabile. Asta doar că să înțelegi ce consecințe teribile poate avea ignorarea legii. E foart posibil ca Hitler-ul 2.0 islamonazist să fi ajuns deja în Europa cu spirjinul măcar moral a tot soiul de degenerați de teapa lui Soros & Co...
ronea 2017-04-17
Nu exista campanii destrctive si instructive. Fiecare are dreptul la exprimare. Nu esti de acord cu ce zice Soros? Schimba postul! Nici eu nu sint de acord cu ce zice biserica ortodoxa. Ei si? Ce sa fac? Sa cer o lega care sa-i interzica bisericii otodoxe sa se exprime? Comparatia cu Hitler e deplasata. Hitler nu a facut campanii antisemite si nici in favorarea razboiului. Daca s-ar fi rezumat la asta, totul ar fi fost OK. La el e vorba de fapte: a tras la propriu in evrei si a declansat la propriu un razboi. Sesizezi diferenta intre a te exprima si a trece la fapte?
Numai bine,
Imreh Istvan 2017-04-13
Merci pentru Amerlocu, care din alt unghi a tratat problema expusa in articol dar in concordanta cu observatiile mele.
IMREH ISTVAN 2017-04-12
Stimata Dna Cincea-12.04.2017-completare
Observ cu regret ca al meu comentariu din 11 aprilie nu a fost postat. Il retrimit poate ca acceptati si alte pareri, poate nu in concordanta cu ceea ce scrieti. O singura intrebare. In 23 aug 1944 cand Romania a intors armele, adica a parasit Germania, a facut jocul lui Stalin, Romania a fost fan Stalin si Rusie Sovietica? Asa ca aceste aluzii cu asocieri sunt total deplasate.
Stimata Dna Melania Cincea-11.04.2017,
am citit cu totala insatisfactie articolul Dvoastra plina de adevaruri pe jumatate, insinuari si asocieri nefondate. Probabil multi au beneficiat de burse si bani de la fundatiile lui Soros, incepand din 1990. Abil, a venit cu orizonturi noi, momeli pentru societati iesite din comunism. Acest om este un speculant care a daramat economii a dat celebra lovitura lirei engleze. Probabil multi si-au deschis orizonturile profitand de aceste burse. Dar explicati-mi de ce aceste fundatii si ONG-uri in Ungaria in 2015 dadeau indicatii cu ghiduri tiparite pentru trecerea frauduloasa a granitei Schengen. De ce nu ajutau ca aceste persoane sa intre intr-o tara legal la trecerile oficiale de frontiera? De ce aceste organizatii manifestau atat de agresiv impotriva eforturilor unui stat din Schengen, care a recurs la a ridica garduri pentru a se putea achita de obligatiile cerute de UE. De ce aparati astfel de organizatii care sub pretextul democratic instiga pentru a crea haos? Oare este intamplator ca exact aceste organizatii din Macedonia si Serbia creaza haos pentru a zadarnicii lupta acestor state impotriva migratiei ilegale? Destabilizarea acestor doua state duce la redeschiderea itinerarelor balcanice ale migratiei ilegale. Referitor la CEU sunteti ori dezinformata ori rea intentionata. La Budapeste sunt doua universitati cu acelasi numeȘ in engleza CEU si o alta Közép Europai Egyetem (Universitate Central Europeana). Prima are sediul in SUA si nu are decat o adresa si nu si o universitate mama. Dar nu acest lucru este esentialul. La infiintare acesasta universitate a primit o serie de privilegii de la guvernele socialiste. In 2011 guvernul premierului Orban a decis sa dea o perioada de gratie de 5 ani tuturor celor 28 universitati straine din Ungaria pentru a se acredita conform legislatiei in vigoare. O singura universitate s-a achitat de aceste cerinte. Ieri in sedinta de guvern din Budapesta premierul a spus clar ca scopul noii legi nu este sa inchida univwersitati ci acestea sa fie acreditate, sa intre in legalitate si concurenta sa fie identica pentru toti fara privilegii pentru unii. Cam asa stau lucrurile Dna ziarist. Din pacate in paginile acestei reviste pe care il citesc de la primul numar de a lungul timpului au aparut foarte multe articole total defaimatoare la adresa premierului Orban si a Ungariei, de fiecare data total nefondate, sprijinite pe jumatati de adevar si insinuari. Este mare pacat pentru o revista elitista, de dreapta. Din pacate nu va face cinste. Cu respect Imreh Istvan
Joaquin Murieta 2017-04-11
Semnalul de alarma a fost U-Kraina. Acolo un guvern ales democratic a fost rasturnat de niste neo-nazisti in urma unor manifestatii violente. Nici azi nu e democratie in U-Kaina si Poroshenco este aprobat doar de 15% dintre U-Krainieni record mondial negativ nedepasit nici chiar de Trump. Nimeni nu vrea sa pateasca ca U-Kraina si toti incearca sa previna aparitia unor miscari de tip U-Krainian.
Marius Nicolescu 2017-04-11
Iata unde-l gasim pe omul Nou fast. El e intruchipat de L. Nicolae Dragnea. Interesant, nu? Daca romanii il considera pe Soros ungur, ungurii il considera evreu, rusii deopotriva evreu si ungur, nu ma mir ca personaje lugubre precum Viorel Ponta, Bogdan Diaconu, Sebi Ghita sau "ilustrul" purtator de cuvinte al lui VV Ponta (imi scapa numele), care prezinta fara rusine intelectuali romani ca pe niste fascisti, sa-l prezinte pe domnul Soros si fascist, si antisemit si ungur, bineinteles. Mare e Gradina Lui.
Total 7 comments.
19835
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22
.